Advokát má za poskytnuté právní služby nárok na odměnu.


1) Mimosmluvní odměna

Pokud se před poskytnutím právní služby klient nedohodl s advokátem na výši odměny, je povinen uhradit tzv. mimosmluvní odměnu. Výši odměny v takovém případě stanoví vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. – advokátní tarif. Advokátní tarif obsahuje výčet jednotlivých úkonů právní služby a jejich ocenění. Celková výše odměny advokáta je stanovena na základě ocenění a počtu úkonů právní služby, které advokát učinil.

Advokátní tarif naleznete zde.


2) Smluvní odměna

Výši odměny je možné rovněž sjednat na základě individuální dohody klienta s advokátem. Tato dohoda musí být sjednána před zahájením poskytování právních služeb.


Advokát je plátcem DPH.